Tenutex

Tenutex är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb, huvudlöss och flatlöss. Tenutex kutan emulsion finns i tub om 100g hos ditt apotek (står i kylen).

Tenutex är det medel som används i första hand vid behandling av skabb1 samt förstahandsval bland läkemedel för huvudlöss1 och flatlöss1.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningar på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Behandling med Tenutex

Skabb (Scabies)

1. Grundlig kroppstvätt. Torka väl.

2. Massera omsorgsfullt in hela kroppen - utom huvudet - med Tenutex (50-60 g). Bara på spädbarn behöver även huvudet behandlas, undvik att få Tenutex nära ögonen. Undvik alltför kraftig gnidning. I svårt angripna fall görs en extra påstrykning av Tenutex efter 10-24 timmar. OBS! Glöm ej att smörja in fotsulor och mellan tår och fingrar. Varje kvadratmillimeter av kroppen skall vara täckt av salvan i 24 timmar.

3. Vänta ett dygn med all kroppstvätt. Vid disk och andra våta arbeten, använd gummihandskar som sedan slängs. Smörj åter in händerna med Tenutex efter arbetet samt även efter varje handtvätt.

4. Tvätta kroppen grundligt 1 dygn efter behandlingen. Byt samtliga kläder närmast kroppen, byt sänglinne, samtliga handdukar, badlakan etc. Använda kläder tvättas eller vädras under 3-5 dygn. Glöm ej att vädra skor, handskar, tvätta morgonrock, arbetskläder, gymnastikkläder etc.

Huvudlöss (Pediculosis capitis)

Ingen påvisad resistensutveckling vid användning av Tenutex!1

Bena det handdukstorra håret i mitten och lägg en sträng Tenutex i benan. Massera ut mot sidorna. Lägg nya benor till höger och vänster och genomdränk håret (åtgång beroende på hårlängd 25-75g) inifrån och ut - det är vid hårbotten lössen håller till och lägger ägg. Undvik att få Tenutex nära ögonen. Tvätta och finkamma håret efter ett dygn.

För att bli av med lössen krävs i regel behandling 2 gånger med Tenutex kutan emulsion med 8 dagars mellanrum i kombination med daglig noggrann genomkamning av håret. Finkamma och inspektera håret dagligen under 14 dagar efter behandlingen.

Om så önskas kan man ha en stickad mössa eller liknande över håret under behandlingstiden - dock absolut inte lufttät sådan, t ex badmössa eller plastpåse. Eftersom smitta huvudsakligen sker vid huvud-huvud kontakt behövs ej omfattande städning och rengöring av föremål. Däremot rekommenderas rengöring av kammar, borstar och mössor.

Utebliven effekt kan bero på oriktig behandling, återsmitta eller resistens. Barn som nyligen smittats och vuxna personer med löss saknar ofta symtom, och kan därför utgöra en viktig smittkälla. Observera att det tar en stund för lössen att dö varför fynd av levande löss direkt efter behandlingen inte behöver vara ett tecken på resistens. Kontakta sjukvården om upprepade behandlingsförsök misslyckas.


Flatlöss (Pediculosis pubis

Massera skrev, armhålor och andra hårbevuxna ställen på kroppen (benen) med Tenutex. Huvudhåret behöver i regel inte behandlas, men skulle lössen uppträda där, behandlar man som vid huvudlöss. Tenutex får inte användas kring ögonen. Vid flatlöss i ögonhår bör läkare kontaktas. Vänta med all kroppstvätt i 2 dygn efter Tenutex behandlingen.

 

Skabb, huvudlöss och flatlöss

Vem som helst kan drabbas

I alla tider har loppor, löss och kvalster levt nära människan. Med förbättrade sociala och hygieniska förhållanden är loppor, vägg- och klädlöss mycket ovanliga numera.

Vanligt förekommande är dock huvudlöss, flatlöss och skabb. Att drabbas av dessa djur är inget att skämmas för. Det är inte skamligare än att bli myggbiten. Däremot krävs det behandling för att bli av med dem och ansvarskänsla för att förhindra spridning.

Huvudlöss, flatlöss och skabb kan lyckligtvis inte flyga. Djuren sprids genom nära kontakter mellan människor. Inom en familj är det vanligt att flera medlemmar drabbas

Skabb

Gräver gångar i huden

Skabbdjuret är ett kvalster, en släkting till spindlarna,som man knappt kan se med blotta ögat.

Honan är 0,4 mm lång med rundad gråvit kropp. Handjuret är något mindre. Honorna gräver gångar i överhuden och lägger där 2–3 ägg om dagen – totalt 10–25 ägg under levnadstiden. Äggen kläcks efter 3–4 dagar och larverna kryper upp på hudytan och gör en liten ficka i huden där de utvecklas vidare. När de är könsmogna parar sig handjuren med honorna. Efter parning dör handjuren och honorna gräver nya gångar och börjar lägga ägg.

Hur vet man om man drabbats av skabb?

Första gången man drabbas dröjer det upp till sex veckor innan det börjar klia på kroppen. Under tiden kan ett par generationer skabbdjur hinna utvecklas. Klådan beror på en överkänslighetsreaktion i huden. Har man haft skabb tidigare kommer klådan direkt vid återsmitta.

Skabbgångarna finns oftast på handledernas insida, mellan fingrarna, på armbågarna, kring naveln samt på penis och sätet. Området kring bröstvårtorna drabbas ofta hos kvinnor. Hos spädbarn går det lättast att upptäcka djuren i handflatorna eller på fotsulorna. Typiskt för skabb är den nattliga klådan som stör sömnen. Rivskador är vanligt.

Vid misstanke om skabb, ska läkare kontaktas för att säkerställa en diagnos. Skabb smittar genom kroppslig kontakt, särskilt i sängvärme, då djuren kryper från en person till en annan. Överföring vid samlag är vanlig, medan handtryckning och annan tillfällig kroppskontakt sällan smittar. Skabb kan i sällsynta fall överföras genom klädesplagg, sängkläder och handdukar.

Behandling av skabb -klicka här

Bilder på skabb: www.skabbguiden.com/bilder-skabb

Utökad information om skabb: www.skabbguiden.com 

 

Huvudlöss

– drabbar många barn

Huvudlusen är den vanligaste av våra hudparasiter. Ofta uppträder den epidemiartat i samband med skolornas terminsstart. Honan är ungefär 3 mm lång, hanen är något mindre. Färgen är oftast grågulaktig. Huvudlusen förekommer nästan bara i hårbotten. Honan lägger mer än 100 ägg under sin levnadstid – ungefär åtta varje dygn. Äggen fäster hon på hårstråna, alldeles intill hårbotten. Dessa är ovala och ungefär 0,8 mm långa. Äggen kläcks inom 6–9 dagar. Nymferna utvecklas därefter under 9–12 dagar innan de har blivit fullvuxna, könsmogna huvudlöss.

Hur vet man om man drabbats av huvudlöss?

Har man fått huvudlöss dröjer det ofta ett tag innan man får klåda, i regel en vecka. Hos personer som har haft löss någon gång tidigare kommer klådan direkt.

Får man reda på att huvudlöss förekommer i omgivningen bör man regelbundet kontrollera alla i familjen. Kamma håret först med vanlig kam och sedan med tät finkam eller luskam. Kamma över vit duk, vitt papper eller en spegel för att se om några djur faller ner. Inspektera hårbotten noga i bra belysning, gärna med förstoringsglas, för att se om det finns huvudlöss, nymfer eller ägg. Leta framför allt i nacken och bakom öronen. Ägg nära hårbotten talar för aktuell smitta. Levande huvudlöss säkerställer diagnosen.

Spridningen av huvudlöss sker främst genom direktkontakt huvud mot huvud. Detta kan vara en förklaring till att huvudlöss sprids snabbare bland barn än vuxna. Det är en vanlig missuppfattning att huvudlöss föredrar personer med bristande hygien. Vem som helst kan drabbas.

Behandling av löss/huvudlöss -klicka här

Bilder på löss/huvudlöss www.lossguiden.se

Utökad information om löss/huvudlöss: www.lossguiden.se

 

Flatlöss

I kroppens grövre hår

Flatlusen är mindre än huvudlusen, 1–2 mm lång, och har mer avrundad kropp. Den ser ut som en liten krabba. Flatlusens kraftiga bakben har stora gripklor. Dessa klor är för vida för att få grepp om vanliga hårstrån, men passar utmärkt för att gripa tag i de grövre hårstråna i könsbehåring och armhålor. Flatlusen kan också förekomma i ögonfransar, ögonbryn och skägg. Flatlusens livscykel är ungefär 25 dagar. Äggen kläcks efter en vecka. Honan lägger omkring 25 ägg under sin levnadstid. Äggen fästs på hårstråna intill huden.

Hur vet man om man drabbats av flatlöss?

Flatlusen är väl kamouflerad och eftersom den är så liten är den svår att upptäcka. När den sugit blod sväller den och blir mörkröd. Lusens avföring bildar ett rödbrunt pulver som ibland kan upptäckas på huden eller i underkläderna. Vid riklig förekomst kan blåaktiga runda fläckar ses på bål och lår. Flatlössen upptäcks oftast av att det uppstår klåda i skrev och armhålor. Hos drabbade barn kan flatlöss ofta upptäckas i ögonfransar och ögonbryn. Flatlössen sprids nästan alltid genom direktkontakt (till exempel samlag) eller mellan personer som sover i samma säng.

Behandling av flatlöss. -klicka här

Bilder på flatlöss: www.flatloss.se/flatloss-bilder

Utökad information om flatlöss: www.flatloss.se


 

Referenser

1. Läkemedelsverket Sverige (Läkemedelsboken 2011/2012)


 

 

FASS

Tenutex®

Kutan emulsion  

Utökad information

Bioglan AB, Malmö, Sverige


Aktiv substanser:
disulfiram och bensylbensoat

ATC-kod:
P03AA54

Länk till FASS